องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่บริจาคสิ่งของให้กับศุนย์พักคอยตำบลคลองเรือ


2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-17