องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
 


กิจกรรมร่วมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มอบหมายให้นางศิริวรรณ  เขียวคำ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมร่วมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าการเกษตรมูลค่าสูง โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิหารแดง สำนักงานประมงอำเภอวิหารแดง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิหารแดง สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรี และชลประทานจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมเวทีประชาคม ฯลฯ  เพื่อหารือการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัญหาด้านการเกษตรของหมู่บ้าน รวมถึงการพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านการเกษตรระดับหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในพื้นที่

2024-07-02
2024-06-19
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-05-31
2024-03-20
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-21