องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
โทร.0972941352

นางสาวกันณัชชา  พุกสิทธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
โทร.0972329974


นายชาติ  ชูนาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
โทร.0895031414 
นายอุทัย  เกิดรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
โทร.0899032203