องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]56
2 รายงานการประชุมสภา อบต.คลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]39
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]33
4 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 14 ธ.ค. 2565 ]39
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]49
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]52
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]43
8 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2565 ]35
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]47
10 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]31
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]40
12 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]42
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]44
14 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]32
15 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]36
16 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]35
17 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]54
18 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 24 มี.ค. 2565 ]42
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สมัย [ 8 มี.ค. 2565 ]37
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4