องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพกิจกรรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]9
2 แนวทางปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง Dos&Don’ts [ 27 ต.ค. 2566 ]13
3 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]12
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 31 มี.ค. 2566 ]51
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2566 ]51
6 ภาพกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]72
7 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 20 ก.พ. 2566 ]68
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]62
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]73
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2566 ]125
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 31 มี.ค. 2564 ]140
12 แผ่นพับเรื่องจริยธรรมของข้าราชการ [ 24 ม.ค. 2562 ]170