องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 287 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านนายชา เขียวสุภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 13 มิ.ย. 2567 ]13
2 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้ัอรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 9 พ.ค. 2567 ]21
3 ประกาศราคากลางครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 14 มี.ค. 2567 ]14
4 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณคลองวิหารแดง-คลองไทร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 5 มี.ค. 2567 ]14
5 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณกลุ่มบ้านนายองอาจ รับความสุข หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 5 มี.ค. 2567 ]16
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายอนุพร สำแดงสี ถึงบริเวณบ้านนางเฉลียว ขันลา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 1 มี.ค. 2567 ]10
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเส้นหลังร้านเอกภาพ ถึงบริเวณบ้าน นางสาวสายลม วงษ์ยืน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.พ. 2567 ]12
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายชัยนาจ หนูมาทะวงษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 ก.พ. 2567 ]12
9 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนประปา เส้นคลองหัวช้าง - เขาไม้ไผ่ ถึงบ้านนายนิคม สอยสระหมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 1 ก.พ. 2567 ]15
10 ประกาศราคากลางครงการขยายเขตท่อเมนประปา บริเวณบ้านนายสุด จันทร์งาม ถึงบ้านนายสายชล ไทยวงษ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 1 ก.พ. 2567 ]7
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณร้านค้านายวิฑูรย์ ศรีปราชญ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 25 ม.ค. 2567 ]41
12 ประกาศราคากลางโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณร้านค้านายวิฑูรย์  ศรีปราชญ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 18 ม.ค. 2567 ]62
13 ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ กลุ่มบ้านนายชาติ ชูนาม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 17 ม.ค. 2567 ]30
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ กลุ่มบ้านนายชาติ ชูนาม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 16 ม.ค. 2567 ]27
15 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ กลุ่มบ้านนายชาติ ชูนาม หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 15 ม.ค. 2567 ]38
16 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งถังแชมเปญ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 5 ม.ค. 2567 ]22
17 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านใหม่จุดเริ่มต้นบ้านผู้ใหญ่พรนภา ฉิมยาม ถึงบริเวณบ้านนายอุ่น แก้วประดิษฐ์ พร้อมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 5 ม.ค. 2567 ]36
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาเหล็กรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 5 ม.ค. 2567 ]35
19 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อประปา บริเวณบ้านนายสุรินทร์ สงวนแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 15 ส.ค. 2566 ]94
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 15 ส.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15