องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.ค. 2567 ]0
2 แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.ค. 2567 ]0
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]12
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]32
5 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]8
6 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]8
7 ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2566 ]40
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]40
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]9
10 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]9
11 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]88
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 8 เม.ย. 2565 ]145
13 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) [ 28 มี.ค. 2565 ]149
14 ประกาศรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]153
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือนหลัง [ 8 ต.ค. 2564 ]149
16 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]189
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 9 เม.ย. 2564 ]144
18 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]152
19 ประกาศสรุปรายงานงบการเงิน ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]160
20 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]150
 
หน้า 1|2