องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1-2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]42
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่1-2566 [ 31 พ.ค. 2566 ]44
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1-2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]35
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]34
5 แผนพํมนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่1-2565 [ 2 ต.ค. 2565 ]32
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 29 ก.ย. 2564 ]61
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 ผ.8 [ 16 เม.ย. 2563 ]168
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 2561 แก้ไขครั้งที่ 3 [ 25 มิ.ย. 2562 ]154