องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]159
2 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ก.พ. 2564 ]132
3 กิจกรรมโครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2563 [ 2 ก.พ. 2564 ]124
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2564 [ 25 มี.ค. 2563 ]139
5 แต่งตั้งคณะกรรมการคุรธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]117
6 การเปิดรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้นำในระดับที่เหมาะสมสำหรับองค์การ [ 1 ต.ค. 2562 ]117
7 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลคลองเรือกับผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖2 [ 1 ต.ค. 2562 ]118
8 รายงานกิจกรรมประชาคม 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]118
9 บันทึกข้อความประชาคม 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]113
10 โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล สู่กระบวนการรับฟังปัญหาความต้องการสำหรับรองรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2562 ]116
11 นโยบายต่อต้านการทุจริต [ 9 ก.พ. 2560 ]124