องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]157
2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]155
3 ผลคะแนน ITA 2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]142
4 ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 25๖2 [ 1 ต.ค. 2562 ]158
5 ศึกษาดูงาน 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]154
6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]144
7 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]140