องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 ใน ระบบ e-lass [ 5 เม.ย. 2567 ]11
2 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2567 ]9
3 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]26
4 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]76
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]138
6 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]163
7 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]138
8 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2562 ]187
9 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2562 ]156
10 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2562 ]149
11 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]149
12 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]181
13 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 7 [ 22 พ.ย. 2562 ]178
14 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]136
15 บันทึกการใช้แผนดำเนินงาน 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]156
16 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ โครงการ กิจกรรม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]152
17 แผนดำเนินการ ปี 61 [ 15 ธ.ค. 2560 ]145
18 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]146
19 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2560 ]142
20 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2560 ]142
 
หน้า 1|2