องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองคลัง [ 14 พ.ย. 2565 ]59
2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองช่าง [ 14 พ.ย. 2565 ]73
3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 14 พ.ย. 2565 ]58
4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนาและระยะเวลาดำเนินการของกองสวัสดิการสังคม [ 14 พ.ย. 2565 ]8
5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของสำนักปลัด [ 14 พ.ย. 2565 ]55
6 แผนภูมิลดแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 14 พ.ย. 2565 ]9