องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ส่งน้ำหมู่ 8 หมู่ 2 ซ่อมท่อสูบน้ำ หมู่ 8 ซ่อมไฟฟ้า หมู่ 8 หมู่ 9 และซ่อมท่อประปา หมู่ 10


2023-08-20
2023-08-08
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-12
2023-07-11
2023-06-16
2023-06-09
2023-06-02