องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ส่งน้ำหมู่ 8 หมู่ 2 ซ่อมท่อสูบน้ำ หมู่ 8 ซ่อมไฟฟ้า หมู่ 8 หมู่ 9 และซ่อมท่อประปา หมู่ 10


2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-17