องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 
 
 

 

 


  ประกาศเรื่อง "การปิดสถานที่ราชการเพื่อดำเนินการฆ่า...
   
  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเ...
   
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง นโยบา...
   
  กิจกรรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศร...
   

 
 
 
 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562