องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]10
2 แบบ รายงานนายก ปค ๑ [ 7 ต.ค. 2562 ]6
3 แบบ ปค.4 สำนักปลัดฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]14
4 แบบ ปค 4 กองการศึกษาฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]14
5 แบบ ปค 4 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]12
6 แบบ ปค 4 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]10
7 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการ [ 30 ก.ย. 2562 ]9
8 แบบ ปค.4 กองสาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]10
9 แบบ ปค.5 สำนักปลัด [ 30 ก.ย. 2562 ]9
10 แบบ ปค.5 สาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]9
11 แบบ ปค5 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]7
12 แบบ ปค 5 กองสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2562 ]15
13 แบบ ปค 5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]10
14 แบบ ปค 5 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]11
15 แบบ ปค.4 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]9
16 แบบ ปค.5 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]11
17 คำสั่ง คณะกรรมการควบคุมภายในองค์กร 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]9
18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินควบคุมภายในกองคลัง [ 15 ม.ค. 2562 ]9
19 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 60 [ 31 ต.ค. 2559 ]8
20 ประกาศแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 60 [ 31 ต.ค. 2559 ]6