องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]4
2 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (1) [ 10 ก.ค. 2563 ]5
3 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (2) [ 10 ก.ค. 2563 ]7
4 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (3) [ 10 ก.ค. 2563 ]7
5 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (4) [ 10 ก.ค. 2563 ]6
6 ประกาศขยายเวลาการประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]5
7 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]62
8 องค์การบริหารส่วนคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณท่าน ดร.วสันต์ ศรีจันทร์ ที่นำชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อม Face shild จำนวน 6 ชุด มามอบให้เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิ [ 17 เม.ย. 2563 ]14
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 17 เม.ย. 2563 ]22
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]22
11 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณียื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 16 เม.ย. 2563 ]11
12 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้า) [ 15 เม.ย. 2563 ]13
13 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์) [ 15 เม.ย. 2563 ]10
14 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การทำธุรกรรมก่อสร้าง ฯ) [ 15 เม.ย. 2563 ]11
15 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ชำระภาษีที่ดิน) [ 15 เม.ย. 2563 ]10
16 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ชำระภาษีป้าย) [ 15 เม.ย. 2563 ]12
17 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]31
18 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]36
19 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]43
20 ประกาศประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ย. 2562 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6