องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์
 
  นายก อบต.คลองเรือ
0863199780
 

 
นายชาติ  ชูนาม
  นายอุทัย  เกิดรี
รองนายก อบต.คลองเรือ
0895031414
  รองนายก อบต.คลองเรือ


 

  นางสาวกันณัชชา  พุกสิทธิ์
 
  เลขานุการนายก อบต.คลองเรือ