องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์
 
  นายก อบต.คลองเรือ
โทร.0863199780
สำนักงาน 036277600 ต่อ 35
 

 
นายชาติ  ชูนาม
  นายอุทัย  เกิดรี
รองนายก อบต.คลองเรือ
โทร.0895031414
  รองนายก อบต.คลองเรือ
โทร.


 

  นางสาวกันณัชชา  พุกสิทธิ์
 
  เลขานุการนายก อบต.คลองเรือ
โทร.0972329974

 
     
   
  นายกษชพัฒน์  ธนดิษฐภักดีพงศ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนำบล  
  โทร.0972941352