องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562 [ 8 ก.ย. 2563 ]2
2 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]2
3 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 22 พ.ค. 2563 ]2
4 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6) [ 10 มิ.ย. 2562 ]2
5 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]3
6 พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต. ฉบับที่ 5 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
7 พรบ.สภาตำบลและ อบต.ฉบับที่ 6 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
8 พรบ.สภาตำบลและ อบต. ฉบับที่ 7 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
9 พรบ.สภาตำบลและอบต. พ.ศ. 2537 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
10 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
11 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 2 2549 [ 22 เม.ย. 2562 ]4
12 รบ.มท. ข้อบังคับประชุมสภา พ.ศ.2547 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
13 รบ.มท. ข้อบังคับประชุมสภา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2554 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
14 รบ.มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ.2541 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
15 รบ.มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 2 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
16 รบ.มท.ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 3 [ 22 เม.ย. 2562 ]2
17 รบ.มท. ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ฉบับที่ 3/2543 [ 22 เม.ย. 2562 ]3
18 รบ.มท. ว่าด้วยกรจัดทำแผนพัฒนาอปท พ.ศ.2548 [ 1 เม.ย. 2562 ]2
19 รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท. ฉบับที่ 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]2
20 รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท. แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 1 เม.ย. 2562 ]2
 
หน้า 1|2|3