องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานภารกิจหลัก [ 15 พ.ย. 2561 ]3
2 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]2
3 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ [ 15 พ.ย. 2561 ]2
4 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ [ 15 พ.ย. 2561 ]3
5 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ [ 15 พ.ย. 2561 ]4
6 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ [ 15 พ.ย. 2561 ]2
7 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ [ 15 พ.ย. 2561 ]4
8 คู่มือกำหนดมาตรฐานงานภารกิจหลัก [ 13 ก.ค. 2561 ]2