องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนงานภารกิจหลัก [ 15 พ.ย. 2561 ]10
2 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ [ 15 พ.ย. 2561 ]11
3 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ [ 15 พ.ย. 2561 ]8
4 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ [ 15 พ.ย. 2561 ]9
5 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ [ 15 พ.ย. 2561 ]8
6 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ [ 15 พ.ย. 2561 ]9
7 แผนดำเนินงำนประจำปีง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ [ 15 พ.ย. 2561 ]10