องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) 2564
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2563 ]54
2 39.ประกาศประชุมสภา วิสามัญ ครั้งที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2563 ]51
3 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 18 พ.ย. 2563 ]54
4 39.ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 3 พ.ย. 2563 ]52
5 132.สรุปการอบรม โครงการส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาเด็กพิเศษเรียนร่วม 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]61
6 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 18 ส.ค. 2563 ]57
7 44.รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 [ 14 ส.ค. 2563 ]53
8 127.โครงการ การจัดการศึกษาตลอดชีพเพื่อคงพัฒนาทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ [ 11 ส.ค. 2563 ]44
9 44.รายงานการประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2563 ]56
10 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2563 ]55
11 39.ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 3 ส.ค. 2563 ]63
12 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 8 มิ.ย. 2563 ]52
13 39.ประกาศประชุมสภา วิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2563 ]62
14 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 18 พ.ค. 2563 ]60
15 39.ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 1 พ.ค. 2563 ]55
16 44.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 18 ก.พ. 2563 ]54
17 39.ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 3 ก.พ. 2563 ]51
18 39.ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.คลองเรือ [ 22 พ.ย. 2562 ]75