องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

http://www.klongrua.go.th/news.php?id_type=4