องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความรู้เกี่ยวกับงูมีพิษในประเทศไทย [ 20 เม.ย. 2563 ]92
2 ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ โควิด19 [ 31 มี.ค. 2563 ]27
3 คู่มือ ป้องกันโรคโควิด 19 จากมณฑลยูนนาน จัดทำฉบับภาษาไทย [ 31 มี.ค. 2563 ]6
4 การเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาพยาบาล และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล [ 31 มี.ค. 2563 ]7
5 การจัดระบบ อสม. และภาคประชาชน สาหรับ Local quarantine และ Home quarantine [ 31 มี.ค. 2563 ]14
6 แผนจัดการความรู้ KM [ 12 พ.ย. 2562 ]6
7 การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ [ 1 มี.ค. 2562 ]8
8 การบำบัดด้วย Oxygen [ 1 มี.ค. 2562 ]8
9 แผ่นพับการคัดแยกฃขะอย่างถูกต้อง [ 10 ส.ค. 2560 ]4
10 การให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ [ 9 มิ.ย. 2560 ]15
11 การให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก [ 9 มิ.ย. 2560 ]8
12 การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น [ 9 มิ.ย. 2560 ]17
13 การดูแลสุขภาพช่องปาก [ 9 มิ.ย. 2560 ]5
14 แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 26 เม.ย. 2559 ]6
15 เข็มวิทยฐานะจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) [ 26 เม.ย. 2559 ]4
16 โครงการส่งเสริมความรู้ในองค์กร การแต่งกายของข้าราชการ [ 26 เม.ย. 2559 ]6
17 การลงเวลาปฏิบัติราชการ [ 26 เม.ย. 2559 ]8
18 การลาของพนักงานส่วนตำบล [ 26 เม.ย. 2559 ]8
19 พรบ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 26 เม.ย. 2559 ]4
20 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ 26 เม.ย. 2559 ]5