องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2561-2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]44
2 นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต อบต.คลองเรือ [ 1 มี.ค. 2562 ]59
3 เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต อบต.คลองเรือ [ 17 ส.ค. 2561 ]50
4 เจตจำนงการต่อต้านทุจริต [ 17 ส.ค. 2561 ]58
5 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบร้องเรียนร้องทุกข์ [ 15 ส.ค. 2561 ]50
6 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 15 ส.ค. 2561 ]48
7 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร [ 15 ส.ค. 2561 ]49