องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองคลัง [ 28 ต.ค. 2564 ]19
2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองช่าง [ 28 ต.ค. 2564 ]18
3 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 28 ต.ค. 2564 ]17
4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองสวัสดิการสังคม [ 28 ต.ค. 2564 ]17
5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 28 ต.ค. 2564 ]14
6 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการของสำนักปลัด [ 28 ต.ค. 2564 ]14