องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]11
2 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]11
3 การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]10
4 เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]10
5 การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]10
6 เอกสารรับเบี้ยผู้สูงอาย [ 1 มี.ค. 2564 ]10
7 การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]11
8 เอกสารรับเบี้ยผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]10
9 ขั้นตอนการขอใช้น้ำ [ 1 มี.ค. 2564 ]11
10 เอกสารการขอใช้น้ำ [ 1 มี.ค. 2564 ]10
11 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]12
12 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 11 พ.ย. 2563 ]7