องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]56
2 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]56
3 การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]58
4 เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]55
5 การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ [ 1 มี.ค. 2564 ]55
6 เอกสารรับเบี้ยผู้สูงอาย [ 1 มี.ค. 2564 ]56
7 การเบิก-จ่ายเบี้ยผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]51
8 เอกสารรับเบี้ยผู้พิการ [ 1 มี.ค. 2564 ]65
9 ขั้นตอนการขอใช้น้ำ [ 1 มี.ค. 2564 ]57
10 เอกสารการขอใช้น้ำ [ 1 มี.ค. 2564 ]57
11 การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]68
12 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน [ 11 พ.ย. 2563 ]56