องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายคำ ทับเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2564 ]6
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญธรรม ประตูนิล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2564 ]5
3 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งปายและสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางโค้งกลุ่มบ้านนางสำอางค์ ยุติธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 15 ก.พ. 2564 ]2
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางจรูญ กรอกแก้ว ถึงบริเวณตรงข้าม บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม จำกัด ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 1 ก.พ. 2564 ]2
5 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณกลุ่มบ้านนายเชื้อ สุขเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 25 ม.ค. 2564 ]2
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]2
7 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกทองอยู่ ถึงกลุ่มบ้านนายยุทธนัย ผ่องฉาย ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]3
8 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายธนา เจริญจิตร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]2
9 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]2
10 ประกาศใช้ราคากลางโครงการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ คลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 ม.ค. 2564 ]3
11 ประกาศใช้ราคากลางโครงการเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บริเวณทางเข้าบ้านนายสนอง เจริญสุข ถึงบริเวณสุดเขต ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 ม.ค. 2564 ]3
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณซอยกลุ่มบ้านนางจำเนียร ทศพร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 27 พ.ย. 2563 ]4
13 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเชื่อมระบบต่อเข้าถังประปาเดิมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บริเวณวัดคลองหัวช้าง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 27 พ.ย. 2563 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางพัณญ์นิภา ธวัฒน์อุดมฤทธิ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 พ.ย. 2563 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 บริเวณโค้งก่อนถึงซอยโรงขนมจีน ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 พ.ย. 2563 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณร้านพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 11 พ.ย. 2563 ]3
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนางพัณญ์นิภา ธวัฒน์อุดมฤทธิ์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]2
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 3 บริเวณโค้งก่อนถึงซอยโรงขนมจีน ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]2
19 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณร้านพิพัฒน์เฟอร์นิเจอร์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 21 ต.ค. 2563 ]3
20 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10