องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน [ 3 ก.ย. 2564 ]2
2 ประกาศราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเชื่อมระบบต่อเข้าถังประปาเดิม หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายนิคม สอยสระ ตำบลคลองเรือ อำเภวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 10 ส.ค. 2564 ]5
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนางเจริญ  สิงห์มุกดา ตำบลคลงเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 10 ส.ค. 2564 ]5
4 ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลติดตั้งถังแชมเปญพร้อมถังกรองน้ำ หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านนาเสถียร ศรีสง่า ตำบลคลงเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  [ 10 ส.ค. 2564 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณเลียบคันคลองบ้านนางสำอางค์ ยุติธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 14 มิ.ย. 2564 ]6
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านวังกระทะ ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 14 มิ.ย. 2564 ]7
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณเลียบคันคลองบ้านนางสำอางค์ ยุติธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 27 พ.ค. 2564 ]6
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านวังกระทะ ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 27 พ.ค. 2564 ]4
9 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บริเวณเลียบคันคลองบ้านนางสำอางค์ ยุติธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 24 พ.ค. 2564 ]5
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านวังกระทะ ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 24 พ.ค. 2564 ]6
11 ประกาศราคากลางซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 30 เม.ย. 2564 ]5
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายคำ ทับเนียม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2564 ]6
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญธรรม ประตูนิล หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 3 มี.ค. 2564 ]5
14 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการติดตั้งปายและสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางโค้งกลุ่มบ้านนางสำอางค์ ยุติธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 15 ก.พ. 2564 ]6
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนางจรูญ กรอกแก้ว ถึงบริเวณตรงข้าม บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองฟาร์ม จำกัด ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 1 ก.พ. 2564 ]8
16 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณกลุ่มบ้านนายเชื้อ สุขเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 25 ม.ค. 2564 ]7
17 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2564 ]7
18 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกทองอยู่ ถึงกลุ่มบ้านนายยุทธนัย ผ่องฉาย ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]5
19 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนายธนา เจริญจิตร์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]4
20 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10