องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 159 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทางแชมเปญ หมู่ที่ ๔ บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 24 ก.ค. 2563 ]5
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนางก้าน หลักทอง ถึงกลุ่มบ้านนางเกลี้ยง กัญวิเศษ [ 20 ก.ค. 2563 ]4
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคันคลองหนองไทร หมู่ที่ 9 บริเวณต่อจากกลุ่มบ้านนางสมจิตร สีดา [ 20 ก.ค. 2563 ]4
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณกลุ่มบ้านนายธงชัย ยอดผล ถึงกลุ่มบ้านนายจำนอง สร้อยแสง [ 20 ก.ค. 2563 ]4
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 20 ก.ค. 2563 ]4
6 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลอง คลองหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]9
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนางชมัด บุญมี หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 9 มิ.ย. 2563 ]9
8 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายภาสกร สมพงษ์ ถึงบริเวณสุดเขตตำบลคลองเรือตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 27 พ.ค. 2563 ]15
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณกลุ่มบ้านนายสมัย พงษ์ภมร ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 28 เม.ย. 2563 ]11
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคันคลองคลองไทร หมู่ที่ 1 บริเวณกลุ่มบ้านนายบุญเกิด ศาสตร์ทรัพย์ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 28 เม.ย. 2563 ]10
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บริเวณหน้าบ้านนางปัญญา เทพสงเคราะห์ ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางมาลี ราจันทึก ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 เม.ย. 2563 ]18
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บริเวณซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่สังวาล คชประเสริฐ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 2 เม.ย. 2563 ]16
13 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายท่อประปา (PVC ขนาด 2 นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณร้านสมหวังคาร์แคร์ ถึงบริเวณบ้านนายนิยม นิยา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 1 เม.ย. 2563 ]14
14 ประกาศรากลาง โครงการขุดลอกคลองสีเสียด และกำจัดวัชพืชในบึงหนองแบน ขุดลอกคลองสีเสียด ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 18 มี.ค. 2563 ]13
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองไทร-เขาแก้ว จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบริษัทเนทีฟ ฟู๊ดจำกัด ถึงบริเวณบ้านนางจรูญ กรองแก้ว หมู่ที่ 4 [ 6 มี.ค. 2563 ]24
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต่อจากของเดิมบริเวณตรงข้ามอู่ ส.การช่างถึงบริเวณหน้าคริสตจักรวิหารแดง ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 17 ก.พ. 2563 ]27
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 14 ม.ค. 2563 ]35
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สบถ.45002) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณแยกทางเข้าถนนยางคู่ ถึงบริเวณบริษัทศศินทร์ พอทเทอรี่ ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 17 ธ.ค. 2562 ]30
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนสายวิหารแดง-คลองไทร (สบถ.45002) จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณหน้าทางเข้าวัดหนองไทร ถึงบริเวณบ้านนางสำอาง ยุติธรรม ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 17 ธ.ค. 2562 ]36
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังน้ำทรงแชมเปญ หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขันแก้ว ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [ 16 ธ.ค. 2562 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8