องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]13
2 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 3 [ 22 พ.ย. 2562 ]4
3 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 2 [ 22 พ.ย. 2562 ]7
4 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 1 [ 22 พ.ย. 2562 ]8
5 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 4 [ 22 พ.ย. 2562 ]9
6 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 5 [ 22 พ.ย. 2562 ]7
7 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 6 [ 22 พ.ย. 2562 ]8
8 แผนดำเนินงาประจำปี 2562 พร้อมบัญชีสรุปส่วนที่ 7 [ 22 พ.ย. 2562 ]10
9 แผนดำเนินงานตามข้อบัญญัติ 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]4
10 บันทึกการใช้แผนดำเนินงาน 2561 [ 28 ก.พ. 2562 ]10
11 รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ โครงการ กิจกรรม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]9
12 แผนดำเนินการ ปี 61 [ 15 ธ.ค. 2560 ]6
13 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2560 ]7
14 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 2 [ 15 ธ.ค. 2560 ]6
15 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 15 ธ.ค. 2560 ]4
16 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 4 [ 15 ธ.ค. 2560 ]8
17 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 15 ธ.ค. 2560 ]7
18 แผนดำเนินงานปี 61 ยุทธศาสตร์ที่ 6 [ 15 ธ.ค. 2560 ]8
19 สรุปรายละเอียดโครงการเวทีประชาคมตำบลคลองเรือ 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]8
20 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 9 ก.ย. 2559 ]6