องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ครั้งที่ 4 [ 1 มี.ค. 2566 ]21
2 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ครั้งที่ 3 [ 1 มิ.ย. 2565 ]62
3 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2564 ]87
4 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2564 ]90
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566_2 [ 1 ต.ค. 2563 ]123
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566_1 [ 1 ต.ค. 2563 ]122
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566_3 [ 1 ต.ค. 2563 ]118
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566_4 [ 1 ต.ค. 2563 ]117
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]10
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]119
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 25633 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) ปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]110
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 แก้ไขฉบับที่ 1 ประจำปี 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]150
13 แผนอัตรากำลัง (2561-2563) [ 17 ต.ค. 2560 ]112
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 [ 29 ก.ย. 2560 ]118