องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 อำเภอวิหารแดง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ลงพื้นที่บ้าน นางพเยาว์ บัวมา บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ 8 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหากลุ่มเปาะบางที่ตกเกณฑ


2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-17