องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
 


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยนายทิพย์ชยภล  เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) โดยนายพิทักษ์สัน บัวภา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ วัดคลองไทร เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

2022-07-12
2022-07-06
2022-07-04
2022-06-28
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-23
2022-06-22
2022-06-17