องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ปี 2562 [ 16 เม.ย. 2563 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 ผ.2 [ 17 ต.ค. 2562 ]2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 ผ.1 [ 17 ต.ค. 2562 ]2
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 ผ.3 [ 17 ต.ค. 2562 ]2
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 ผ.5 [ 17 ต.ค. 2562 ]2
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 - 2564 ผ.7 [ 17 ต.ค. 2562 ]3
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 61-63 แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]2
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 61-63 [ 29 ก.ย. 2560 ]2
9 แผนพัฒนาสามปี 2560 (สรุปสถานการณ์การพัฒนา) [ 11 มิ.ย. 2560 ]2
10 แผนพัฒนาสามปี 2560 (รายละเอียด แผนพัฒนาสามปี (03) [ 11 มิ.ย. 2560 ]5
11 แผนพัฒนาสามปี 2560 (ส่วนที่ ๖) [ 11 มิ.ย. 2560 ]4
12 แผนพัฒนาสามปี 2560 (รายละเอียด ตารางแผนพัฒนา ปี 2560-2562(03) [ 11 มิ.ย. 2560 ]2
13 แผนพัฒนาสามปี 2560 (รายละเอียด โครงการ แนบ (03)) [ 11 มิ.ย. 2560 ]2
14 แผนพัฒนาสามปี 2560 (แบบบัญชีโครงการ) [ 11 มิ.ย. 2560 ]4
15 แผนพัฒนาสามปี 2560 (บัญชีโครการแผนพัฒนาสามปี (02)) [ 11 มิ.ย. 2560 ]4
16 แผนพัฒนาสามปี 2560 (บัญชีโครการแผนพัฒนาสามปี (01)) [ 11 มิ.ย. 2560 ]3
17 แผนพัฒนาสามปี 2560 (เชิงปริมาณ) [ 11 มิ.ย. 2560 ]3
18 แผนพัฒนาสามปี 2560 (เชิงคุณภาพ) [ 11 มิ.ย. 2560 ]2
19 แผนพัฒนาสามปี 2560 (ข้อมูลทั่วไป) [ 11 มิ.ย. 2560 ]5
20 แผนพัฒนาสามปี 2559 (รายละเอียด ตารางแผนพัฒนา ปี 2559 (03)) [ 11 มิ.ย. 2560 ]4
 
หน้า 1|2