องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ