องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไ ปเพื่อส รรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]168
242 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]136
243 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]141
244 จดหมายข่าวเรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]167
245 โครงการ การจัดการศึกษาตลอดชีพเพื่อคงพัฒนาทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]160
246 ประกาศกำหนราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]177
247 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (1) [ 10 ก.ค. 2563 ]168
248 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (2) [ 10 ก.ค. 2563 ]136
249 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (3) [ 10 ก.ค. 2563 ]169
250 ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (4) [ 10 ก.ค. 2563 ]146
251 ประกาศขยายเวลาการประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]181
252 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เดือนพฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]137
253 แบบคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 32 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 12 พ.ค. 2563 ]442
254 องค์การบริหารส่วนคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณท่าน ดร.วสันต์ ศรีจันทร์ ที่นำชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อม Face shild จำนวน 6 ชุด มามอบให้เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิ [ 17 เม.ย. 2563 ]642
255 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) [ 17 เม.ย. 2563 ]139
256 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]176
257 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณียื่นขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 16 เม.ย. 2563 ]133
258 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การชำระค่าใบอนุญาตประกอบการค้า) [ 15 เม.ย. 2563 ]176
259 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การทำธุรกรรมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์) [ 15 เม.ย. 2563 ]141
260 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การทำธุรกรรมก่อสร้าง ฯ) [ 15 เม.ย. 2563 ]131
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19