องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]31
142 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]28
143 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลคลองเรือ (กศน) ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ 28 เม.ย. 2565 ]193
144 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]138
145 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]183
146 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]150
147 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 5 เม.ย. 2565 ]31
148 กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]39
149 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]137
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น [ 1 เม.ย. 2565 ]121
151 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]155
152 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]24
153 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]36
154 แผนให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]55
155 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]56
156 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 [ 24 มี.ค. 2565 ]18
157 แผ่นพับขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร [ 24 มี.ค. 2565 ]1
158 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]140
159 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]148
160 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร [ 10 มี.ค. 2565 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19