องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่5/2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]132
162 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]152
163 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]26
164 ประกาศอำเภอวิหารแดง เรื่องเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]22
165 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]28
166 ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 22 ก.พ. 2565 ]197
167 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เดือน มกราคม 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]151
168 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ไตรมาส 2 [ 20 ก.พ. 2565 ]47
169 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 ก.พ. 2565 ]146
170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 17 ก.พ. 2565 ]144
171 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 15 ก.พ. 2565 ]147
172 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 และครั้งที่ 4/2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]154
173 คำแถลงนโยบาย ของนายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 9 ก.พ. 2565 ]191
174 ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และยกเลิกประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 8 ก.พ. 2565 ]183
175 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2565 ]161
176 รายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลคลองเรือ [ 31 ม.ค. 2565 ]28
177 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 ม.ค. 2565 ]146
178 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]23
179 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 20 ม.ค. 2565 ]19
180 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]146
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19