องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี : www.klongrua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]45
3 รายงานผลการนำแผนป้องกั้นการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 22 ก.พ. 2566 ]45
4 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]123
5 รายงานงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 10 ม.ค. 2565 ]119
6 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 10 ม.ค. 2565 ]124
7 รายงานแผนป้องกันการทุัจริต พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]113
8 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]125
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]119
10 ผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]141
11 การประเมินผลการปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]156
12 รายงานการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]126