องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O29 (2) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 มี.ค. 2567 ]10
2 O29 (1) รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]6
3 มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 31 ต.ค. 2566 ]1
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]11
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]7
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 เม.ย. 2566 ]39
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2566 ]57
8 รายงานผลการนำแผนป้องกั้นการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 22 ก.พ. 2566 ]62
9 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]140
10 รายงานงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 10 ม.ค. 2565 ]132
11 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 10 ม.ค. 2565 ]143
12 รายงานแผนป้องกันการทุัจริต พ.ศ.2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]138
13 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]141
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 3 ธ.ค. 2564 ]133
15 ผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]153
16 การประเมินผลการปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]169
17 รายงานการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 15 มี.ค. 2562 ]143