องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2565 ]26
182 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]27
183 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]31
184 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]35
185 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]41
186 ประชาสัมพันธ์ สถิติประชากรตำบลคลองเรือ เดือนกันยายน 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]24
187 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 10 ม.ค. 2565 ]25
188 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]19
189 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]32
190 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]25
191 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]25
192 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ครั้งแรก [ 31 ธ.ค. 2564 ]25
193 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]23
194 คู่มือการจัดเก็บรายได้ [ 27 ธ.ค. 2564 ]131
195 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]141
196 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]142
197 ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 5 ต.ค. 2564 ]114
198 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในพื้นที่ตำบลคลองเรือ [ 5 ต.ค. 2564 ]46
199 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด การประหยัดพลังงานไฟฟ้า เดือน กันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]139
200 รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]136
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19