องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 รายงานผลการดำเนินการกองทุนระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯในพื้นที่ ตำบลคลองเรือ [ 4 ต.ค. 2564 ]134
202 รายงานผลการดำเนินการกองทุนระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ในพื้นที่ ต.คลองเรือ [ 4 ต.ค. 2564 ]113
203 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]119
204 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]22
205 กฏบัตรตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 1 ต.ค. 2564 ]28
206 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]20
207 แผนตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]19
208 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) [ 13 ก.ย. 2564 ]146
209 ประกาศผลการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 ระหว่างเดือน มีนาคม 2564 ถึงเดือน สิงหาคม 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]128
210 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]108
211 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]185
212 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพฯ [ 10 ส.ค. 2564 ]158
213 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]144
214 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการ ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 19 ก.ค. 2564 ]148
215 ประชาสัมพันธ์จากที่ดินจังหวัดสระบุรีช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 [ 14 ก.ค. 2564 ]161
216 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การจัดการยาเสพติด [ 25 มิ.ย. 2564 ]115
217 กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) [ 9 มิ.ย. 2564 ]163
218 รับมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 [ 7 มิ.ย. 2564 ]160
219 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพระพุทธบาท ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ่งตำบลคลองเรือ เพื่อประเมินจิตและร่างกายก่อนเข้าสู่สถานสงเคราะห์ต่อไป [ 7 มิ.ย. 2564 ]274
220 📢📢📢 ประกาศเรื่อง "การปิดสถานที่ราชการเพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 และมีกำหนดเปิดทำการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564" 📅📅📅 📢& [ 3 พ.ค. 2564 ]187
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19