องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ชำระภาษีที่ดิน) [ 15 เม.ย. 2563 ]137
262 ประกาศ อบต.คลองเรือ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ชำระภาษีป้าย) [ 15 เม.ย. 2563 ]134
263 การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก [ 13 เม.ย. 2563 ]132
264 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้พิจารณาทบทวน ปรับปรุงภารกิจ เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ [ 2 มี.ค. 2563 ]141
265 คำสั่งการมอบอำนาจ [ 17 ม.ค. 2563 ]151
266 ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจ [ 17 ม.ค. 2563 ]142
267 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2563 ]168
268 การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]141
269 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บางส่วน) ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]136
270 ประกาศประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 28 พ.ย. 2562 ]131
271 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]138
272 คิวอาร์โค๊ด อบต.คลองเรือ [ 12 พ.ย. 2562 ]132
273 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]138
274 การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียของอบต.คลองเรือ [ 20 ก.ย. 2562 ]143
275 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) [ 28 ส.ค. 2562 ]130
276 วาตภัย [ 12 ส.ค. 2562 ]122
277 อุทกภัย [ 12 ส.ค. 2562 ]136
278 ภาพกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.คลองเรือ [ 7 ส.ค. 2562 ]175
279 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 62 [ 5 ส.ค. 2562 ]131
280 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]147
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19