องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 คู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 17 ส.ค. 2561 ]128
322 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2561 ]256
323 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2561 ]179
324 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 11 มิ.ย. 2561 ]135
325 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]142
326 กิจกรรมส่งเสริมศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม [ 11 ก.พ. 2561 ]134
327 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ม.ค. 2561 ]130
328 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง รับสมัคร บุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 4 ม.ค. 2561 ]130
329 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2561 [ 3 ม.ค. 2561 ]139
330 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 61-63 แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]130
331 สรุปผลประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร ก.ย.60 [ 15 พ.ย. 2560 ]141
332 ข้อมูลข่าวสาร [ 15 พ.ย. 2560 ]135
333 ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 พ.ย. 2560 ]140
334 รายงานมาตรฐานการควบคุมภายในระดับงานย่อย ต.ค.60 [ 15 พ.ย. 2560 ]135
335 สมุดทะเบียนคุมการเข้าใช้ข้อมูล [ 10 พ.ย. 2560 ]169
336 แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ๕ ส มุ่งระบบสู่มาตรฐาน [ 10 พ.ย. 2560 ]135
337 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการและคำขอใช้อินเตอร์เน็ตประจำตำบล [ 10 พ.ย. 2560 ]173
338 แบบสอบถามการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 10 พ.ย. 2560 ]137
339 แผนการบริหารราชการ [ 10 พ.ย. 2560 ]144
340 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 พ.ย. 2560 ]142
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19