องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสำรวจข้อมูลป้าย เพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ต.ค. 2566 ]66
22 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]69
23 ประกาศรายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]1
24 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ แลผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]85
25 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]109
26 คำสั่งระบบสำกรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ก.ย. 2566 ]138
27 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]2
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]4
29 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพตำบลคลองเรือ "ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า" [ 4 ก.ย. 2566 ]168
30 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 29 ส.ค. 2566 ]113
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ส.ค. 2566 ]72
32 รายงานการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลคลองเรือ [ 23 ส.ค. 2566 ]2
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]2
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]1
35 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพตำบลคลองเรือ "ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า" [ 14 ส.ค. 2566 ]90
36 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]2
37 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 2 2566 [ 14 ส.ค. 2566 ]1
38 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครังที่ 1 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]6
39 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]42
40 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]2
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19