องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]1
42 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]1
43 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.คลองเรือ [ 26 ก.ค. 2566 ]30
44 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพตำบลคลองเรือ "ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า" [ 10 ก.ค. 2566 ]86
45 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2566 ]2
46 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2566 ]0
47 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพตำบลคลองเรือ "ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า" [ 5 มิ.ย. 2566 ]78
48 ประชาสัมพันธ์ สถิติประชากรตำบลคลองเรือ เดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]75
49 รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะตำบลคลองเรือ [ 1 มิ.ย. 2566 ]2
50 แจ้งประชาสัมพันธ์ การให้บริการ E-SERVICE ที่ประชาชน/ผู้รับบริการไม่ต้องเดินมายังจุดบริการ [ 22 พ.ค. 2566 ]4
51 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]0
52 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครังที่ 1 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]2
53 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพตำบลคลองเรือ "ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า" [ 8 พ.ค. 2566 ]102
54 รายชื่อกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]68
55 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่2 [ 8 พ.ค. 2566 ]0
56 ข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 3 พ.ค. 2566 ]1
57 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 3 พ.ค. 2566 ]1
58 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]0
59 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"ตำบลคลองเรือ [ 1 พ.ค. 2566 ]1
60 สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณะ (วาตภัย) วันที่ 29 เมษายน 2566 [ 29 เม.ย. 2566 ]1
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19