องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพตำบลคลองเรือ "ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า" [ 10 เม.ย. 2566 ]95
62 ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]108
63 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร [ 4 เม.ย. 2566 ]1
64 รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy รอบ 6 เดือน ของปี พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]55
65 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร [ 24 มี.ค. 2566 ]1
66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 21 มี.ค. 2566 ]81
67 ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณพ.ศ.2566 ครั้งที่1 [ 21 มี.ค. 2566 ]1
68 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและฝึกอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไปในตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]108
69 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 มี.ค. 2566 ]115
70 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 2 มี.ค. 2566 ]84
71 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2566 ]58
72 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหานำ้เสียในพื้นที่ [ 1 มี.ค. 2566 ]2
73 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]0
74 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 20 ก.พ. 2566 ]57
75 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 20 ก.พ. 2566 ]1
76 ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และและกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2567 สมัยแรก [ 17 ก.พ. 2566 ]1
77 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ [ 14 ก.พ. 2566 ]32
78 ฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]135
79 หนังสือเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครังที่ 1 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]2
80 ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2566 ]1
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19