องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศฯ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]0
82 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมของประชากรวัยผู้สุงอายุ [ 2 ก.พ. 2566 ]167
83 ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]151
84 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]60
85 ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ประจำปี 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]62
86 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 20 ม.ค. 2566 ]59
87 สิทธิประโยชน์ของคนพิการ ปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]134
88 ประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 13 ม.ค. 2566 ]4
89 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 [ 9 ม.ค. 2566 ]1
90 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]166
91 ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจจราจร [ 27 ธ.ค. 2565 ]41
92 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]38
93 รายงานการประชุมสภาฯ อบต.คลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]20
94 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2565 ]0
95 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 14 ธ.ค. 2565 ]31
96 ตัวอย่างการเขียนคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]70
97 ตัวอย่างการเขียนขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 6 ธ.ค. 2565 ]93
98 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา [ 6 ธ.ค. 2565 ]174
99 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ธ.ค. 2565 ]1
100 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]34
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19