องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 376 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 รายงานการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]29
122 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 5 ส.ค. 2565 ]22
123 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]30
124 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565 ]26
125 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ อบต.คลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]50
126 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา [ 14 ก.ค. 2565 ]44
127 ข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 [ 7 ก.ค. 2565 ]138
128 ข่าวสารการรรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19และ ครั้งที่ 20 [ 20 มิ.ย. 2565 ]153
129 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]139
130 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]128
131 รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]29
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2565 ]146
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น [ 12 พ.ค. 2565 ]152
134 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]149
135 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]139
136 หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]31
137 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดการประหยัดพลังงาน เดือน มีนาคม 2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]153
138 ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมของประชากรวัยผู้สูงอายุ [ 10 พ.ค. 2565 ]41
139 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การจัดการยาเสพติด [ 10 พ.ค. 2565 ]35
140 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]27
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19